Hypotekárne pôžičky

Pôžička sa líši od úveru hlavne tým, že môže byť určená na akýkoľvek spotrebný účel a je poskytovaná nielen bankami, ale tiež fyzickými a právnickými osobami. Zaistením hypotekárnej pôžičky je hypotéka založená nehnuteľnosťou. Kvôli tomu čiastka úveru záleží od hodnoty tej nehnuteľnosti, a nie od Vašich príjmov.

Hypotekárne pôžičky úvery

Doklady, aké treba predložiť za účelom vzatia hypotekárnej pôžičky, sú o. i.: výpis z katastra nehnuteľností, notársky doklad potvrdzujúci nárok na nehnuteľnosť, výpočet ceny nehnuteľnosti, a tiež majetkové vyhlásenie. Hypotekárnu pôžičku je možné vziať v rôznych menách, pričom je možná neskoršia menová konverzia.