Hypotekárne úvery

Hypotekárny úver je úverom, ktorého zaistením je zriadenie hypotéky na nehnuteľnosti. Vzhľadom na dlhé doby a vysoké sumy, je zvyčajne poskytovaný na nákup alebo výstavbu nehnuteľnosti (napr. domu, bytu). Je poskytovaný v celku a vyplácaný čiastočne, čiže po niekoľkých častiach vyplácaných každých niekoľko mesiacov. Do času zriadenia hypotéky zaistením úveru môžu byť tiež rastové vklady, zmenky, ručenie tretej osoby alebo poistenie braného úveru. Hypotekárne úvery možno brať v rôznych bankách na niekoľko desiatok rokov.

Bratie hypotekárnych úverov je čoraz jednoduchšie a čoraz viac osôb sa o nich rozhoduje. Osobou, ktorá môže pomôcť vybrať vhodnú banku je finančný poradca, ktorý preanalyzuje situáciu príjemcu úveru a vyberie úver s najlepšími podmienkami.