Refinančné úvery

Refinančný úver umožňuje zámenu úveru na bývanie zobratého v inej banke na lacnejší refinančný úver. V tomto prípade je možná menová konverzia, a tiež výber druhu úrokovej sadzby (pevná alebo pohyblivá) a doby splatnosti úveru.

Tento úver môže byť určený na refinancovanie o. i. úveru na výstavbu domu, nákladov na opravu nehnuteľnosti, a tiež nákladov na iné úvery. Vďaka zámene úveru a splácaniu ho v inej banke je možné znížiť splátky až o 30 %.

refinančné úvery, refinancovanie

Počet osôb ktoré sa rozhodujú zameniť úver stále stúpa, hlavne vzhľadom na ponuky bánk, ktoré lákajú čoraz atraktívnejšími ponukami. Pred rozhodnutím treba však dôkladne analyzovať všetky detaily, vrátane nákladov vynakladaných vzhľadom na zmenu banky.