Úvery na bývanie

Cieľom úveru na bývanie je kúpa bytu, domu alebo pozemku aj z primárneho, aj zo sekundárneho trhu. Tento úver si je možné vziať aj na opravu nehnuteľnosti, jej modernizáciu, rozšírenie alebo prestavbu. Je to aktuálne najpopulárnejší druh úveru, pretože nákup bytu v hotovosti je zriedkavý, ešte viac pri aktuálnych cenách. V prípade tohto úveru obdobie jeho splatnosti je veľmi dlhé (dokonca niekoľko desiatok rokov).

Úverové obdobie v tomto prípade je mimoriadne dlhé, pretože môže to byť až 50 rokov. Výber meny úveru nie je konečný, pretože banky zvyčajne dovoľujú menovú konverziu. V takomto prípade je však potrebné sa skôr dozvedieť, aké výdavky sú s tým spojené.

Pre vzatie hypotekárneho úveru je potrebné pripraviť potvrdenia o zamestnaní a o výške príjmov. To dovolí vypočítať úverovú schopnosť- banka overuje týmto spôsobom, či zákazník bude schopný splatiť úver v lehote. Dodatočné otázky sa môžu týkať stálych výdavkov (nájomné, uhrádzanie splátok). Treba si pamätať, že problémy s úhradou jednej splátky môžu mať za následok problémy pri zobratí ďalšieho úveru, pretože informácie tohto druhu sú zhromažďované Agentúrou úverovej referencie. Čím väčšia je finančná dôveryhodnosť zákazníka, tým menšia je úroková sadzba úveru, ktoré záleží tiež od doby a čiastky úveru.