Úvery a pôžička

Ak si nemôžete v tejto chvíli dovoliť kúpiť byt, auto alebo drahý prázdninový výlet, oplatí sa uvažovať o možnosti zobratia úveru alebo pôžičky, vďaka ktorým netreba čakať s nákupom do momentu nazbierania konkrétnej čiastky. Na tejto stránke nájdete porovnanie úverov a oboznámite sa s opismi rôznych druhov úverov.

ÚVERY

Podľa definície úver je poskytnutím určitej hodnoty zo strany veriteľa v prospech dlžníka v peniazoch alebo v tovare za podmienky, že rovnaká hodnota bude vrátená v určitej lehote. V súvislosti so sumou úveru a jeho cieľom vyčleňujeme niekoľko druhov úverov, okrem iného:

  • úvery: hypotekárne, na bývanie, refinančný úver, konsolidačný úver a hypotekárna pôžička;
  • úvery na autá;
  • hotovostné úvery.

Úvery pôžička hypotekárne

Hlavným rozdielom medzid úverom a pôžičkou sú právne regulácie týchto zmlúv. V prípade úverov je to bankové právo, a v prípade pôžičiek právnou reguláciou je občiansky zákonník. Okrem toho, úver môže byť poskytovaný výhradne bankami, kým pôžička môže byť poskytovaná každou fyzickou alebo právnickou osobou. Ďalšou požiadavkou rozlišujúcou tieto dve kategórie zmlúv je požiadavka týkajúca sa určenia účelu, ktorá sa vzťahuje len na úvery.

Na tejto stránke nájdete charakteristiku rôznych druhov úverov aj ponuky bánk, ktoré Vám pomôžu urobiť to najlepšie rozhodnutie.